Antwoord op ingediende zienswijzen aanpak Ring Zuid

Op 1 mei is er een drukbezochte voorlichtingsavond geweest over de volledige aansluiting van de Europaweg op de toekomstige Ring Zuid en de gevolgen hiervan voor de Barkmolenstraat door toenemend verkeer op de Europaweg. Naar aanleiding van de bijeenkomst hebben 23 bewoners een zienswijze ingediend over de voorgenomen plan.
Afgelopen woensdag hebben de indieners een mail gekregen. De minister heeft geen aanleiding gezien voor wijzigingen in de plannen op basis van de ingediende zienswijzen en heeft op 13 september 2017 het plan vastgesteld.

Via deze link kunt u de nota van antwoord op de zienswijzen lezen: NotaVanAntwoordZienswijzenRingZuid .

Het volledige vastgestelde plan is te vinden via deze link: Vastgestelde plan .

Zoals gezegd zijn er geen wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de zienswijzen. Wel staat er in de nota van antwoord dat de gemeente nadrukkelijk is gewezen op een aantal punten, zoals de invulling van de groenstrook en het plan voor nieuwe woningen op het openliggende stuk van de Barkmolenstraat en de groenstrook. Kortom het is nu aan de gemeente. De verantwoordelijke projectleider bij de gemeente is de heer Sikko Postma. Indien u vragen heeft kunt u dus bij hem terecht. Wordt wellicht vervolgt.

Reacties zijn gesloten.