Brief van de commissie Zelfbeheer Groen

Beste buurtbewoners,

Een ieder van de Barkmolenstraat heeft in de maand december een brief ontvangen van de feestcommissie voor het opgeven van een project: Zelfbeheer van het groen. Wij zijn met drie enthousiaste buurtbewoners in gesprek gegaan om hier een beeld bij te vormen.

Wij zijn met zijn drieën uitgenodigd om een informatieavond bij te wonen in het Poortershoes. Hier hebben wij informatie ontvangen over de invulling van het project van de gemeente. Op de informatieavond hebben we te horen gekregen dat de gemeente nog geen exacte invulling heeft voor de plannen van Zelfbeheer van het groen.

Als commissie willen wij graag met jullie delen wat onze mening is en jullie de vrijheid geven om mogelijk verdere stappen te ondernemen. Wij zijn van mening dat wij als buurt hier geen toegevoegde waarde inzien. De grootste klus in deze wijk is het maaien van het gras. Net als wij vindt ook de gemeente dit een te grote klus voor zelfbeheer. Daarnaast kunnen we geen geschikte kleinere klussen bedenken. Het nadeel van de voorstellen van de gemeente is dat er van ons verwacht wordt dat we een contractuele verplichting aangaan.

Op dit moment vinden wij de vrijwillige bijdrage die wij als buurt de afgelopen periode hebben verricht in de vorm van het opruimen van afval of andere zaken voldoende. Met dit soort klussen, eventueel uitgebreid met het onderhouden van bloemperkjes, zouden we in de toekomst kunnen doorgaan. Maar dan wel op vrijwillige basis.

Mochten er mensen belangstelling hebben om het project verder op te pakken dan horen wij het graag. Voor meer informatie zijn natuurlijk nog steeds beschikbaar () , daarnaast komt er in de volgende Oosterpoorter meer informatie over het project.

Met vriendelijke groet,

Frea Veenstra (166)
Janet Boerma  (31)
Henk Strijker    (59)

Reacties zijn gesloten.