Tijdelijk fietspad

Het volgende bericht van stadsbeheer gemeente Groningen is binnengekomen: Door werkzaamheden langs en aan de Europaweg, leggen en verleggen van kabels en leidingen,  voortvloeiend uit de ombouw Zuidelijke Ringweg is er plots een zeer onveilige situatie ontstaan op het particulier … Verder lezen