Nieuwbouw in de Barkmolenstraat

Vorige week dinsdag 27 maart was de informatieavond waarop een stedenbouwkundig plan voor het uitwerkingsgebied in De Meeuwen is gepresenteerd. Deze avond is goed bezocht door bewoners van de Barkmolenstraat. Van het projectmanagement van de Gemeente Groningen voor dit project heeft de website de volgende informatie ontvangen voor publicatie op de website.

Achtergrondinformatie

 • In het oorspronkelijk plan (van eind vorige eeuw) was er sprake van de bestemming kantoren. In een hoogte van 4 tot 8 bouwlagen (a 3,5m per laag + een vrijstelling van 5 meter). In de praktijk bleek geen behoefte aan kantoren en de strook bleef onbebouwd.
 • Vorig jaar is bij de reguliere herziening van het bestemmingsplan De Meeuwen – De Brink 2017 het gedeelte dat bestemd was voor kantoren aangemerkt als ‘wonen uit te werken’. Zie ook https://gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen/actuele-bestemmingsplannen/bestemmingsplan-de-meeuwen-de-brink . De herziening is vastgesteld door de gemeenteraad, maar tegen het uit te werken deel loopt momenteel een beroepszaak. De ontwikkelaar (VanWonen) heeft aangegeven wel verder te gaan met de planontwikkeling zodat er meer duidelijkheid komt over deze nadere uitwerking.
 • In november 2017 hebben we, voordat we de gehele buurt uit zouden nodigen, gesproken met een vertegenwoordiging van buurtoverleg Oosterpoort waarbij ook enkele geïnteresseerde bewoners aanschoven. De ontwikkelaar heeft hier de eerste schetsen van dit uit te werken deel laten zien. Dit voorstel ging uit van grondgebonden woningen, met aan de noordzijde op de punt een appartementencomplex van 24 meter hoog. Mede op basis van de reacties en suggesties die tijdens dit overleg naar voren kwamen is het voorstel voor het stedenbouwkundige plan aangepast.
  • De hoogte van bovengenoemd hoogteaccent is verlaagd naar 15 meter. De appartementen zijn vervangen door 4 herenhuizen. Overigens zijn appartementen ook nog een optie, maar dan in de vorm van een plint met daarboven 4 lagen van 4 appartementen (15 meter hoog).
  • De structuur sluit beter aan bij de reeds bestaande structuur van de wijk: zie bijvoorbeeld de doorsteekje(s) in het plan.
  • In de zuidwest hoek zijn 13 rijwoningen getekend in plaats van de eerdere 8 twee-onder-één-kap woningen.
  • Het was de bedoeling om het plan eind januari aan de buurt te laten zien, maar mede vanwege bovengenoemde aanpassingen is dit eind maart geworden.

Planning

 • Doelstelling: in april besluit college over de vrijgave van dit uitwerkingsplan voor overleg met instanties (waterschap, provincie, veiligheidsregio etc.).
 • Afhankelijk van tempo, voor of na zomervakantie vrijgave voor eerste tervisielegging.
 • Rond november 2018: definitieve vaststelling van het uitwerkingsplan door college, al dan niet met aanpassingen n.a.v. reacties uit de tervisieleggingsperiode. De gemeenteraad heeft de herziening van het bestemmingsplan, met daarin het uit te werken deel, reeds vastgesteld. Het college is daarom bevoegd om de uitwerking vast te stellen. Bij vaststelling is de bouwtitel beschikbaar.
 • De ontwikkelaar, VanWonen, heeft aangegeven dat ze voornemens zijn om in het eerste kwartaal van 2019 in de verkoop te gaan.

Afbeeldingen
Huidge situatie

Afbeelding 1: De huidige situatie met het te ontwikkelen gebied in het rode kader

PROJECTNAAM

Afbeelding 2.  Het huidige stedenbouwkundig plan.

 • Op de kop in de noordelijke punt, 2 opties, in beide gevallen bedraagt de hoogte 15m.
  • 3 of 4 herenhuizen. Dit is de voorkeur van de ontwikkelaar.
  • Een appartementencomplex met 16 appartementen (plint met daarboven 4 lagen van 4 appartementen).
 • Aan de kant van de Europaweg: 43 woningen (12 meter hoog).
  Parkeren op eigen terrein via een ontsluitingsweg aan de achterkant / het binnengebied.
 • Aan de kant van de Barkmolenstraat: 35 woningen (10 meter hoog).
  In de zuidwest hoek twee opties:

  • 13 rijwoningen. Dit is de voorkeur van de ontwikkelaar.
  • 8 twee-onder-één-kap woningen.

De Meeuwen schets 1

Afbeelding 3. Schets van nieuwe situatie in de Barkmolenstraat, kijkend in zuidelijke richting. Rechts de bestaande bouw, links de kop van de punt in de variant ‘herenhuizen’.

Reacties zijn gesloten.