Rommel in het wilgenbosje

Het volgende bericht van de gemeente Groningen afdeling wijkonderhoud is ontvangen met het verzoek dit te plaatsen op de website. Bij deze ...

foto van de rommel

De rommel in het wilgenbosje

Het wilgenbosje tussen de Europaweg en Barkmolenstraat is een mooie natuurlijke speelplaats b.v. om een hut te bouwen. Echter er wordt nogal wat rommel aangesleept (vloerkleden , stenen e.d.) zie ook de bijgevoegde foto.

We krijgen nu regelmatig meldingen met het verzoek om deze rommel op te ruimen.

Kan dit wat aandacht krijgen dat dit niet de bedoeling is?

Noot van de redactie: Met de dit in de zin dat dit niet de bedoeling is wordt waarschijnlijk de rommel bedoeld en niet de meldingen met het verzoek om op te ruimen.

Reacties zijn gesloten.