Tijdelijk fietspad

Het volgende bericht van stadsbeheer gemeente Groningen is binnengekomen:

Door werkzaamheden langs en aan de Europaweg, leggen en verleggen van kabels en leidingen,  voortvloeiend uit de ombouw Zuidelijke Ringweg is er plots een zeer onveilige situatie ontstaan op het particulier terrein rondom het TKP gebouw.  Deze situatie heeft geleid tot zeer onveilige situaties, mede daarbij de zorg dat TKP binnenkort wat verbouw werkzaamheden in de planning heeft staan moeten fietsers en voetgangers van het terrein geweerd worden.

De gemeente heeft de onderzoeksplicht naar een oplossing te zoeken,  deze hebben wij gevonden in de volgende maatregel:  de fietsers komende vanaf de Lubeckweg die nu recht over steken en over het TKP terrein fietsen/lopen gaan wij opvangen en willen wij omleiden over het veldje tussen de Europaweg en de Barkmolenstraat.  In het kader van veiligheid en in het kader een oplossing te moeten bieden leggen wij van tijdelijke aard een fietspad aan van rijplaten.

De verwachting is echter wel, dat toch nog fietsers over het terrein sluipen,  dit kunnen wij als gemeente niet tegen houden. Wij moeten echter de mogelijkheid bieden voor een omleiding.

De fietsers komende van af de kant van het Waterbedrijf nemen de omleiding door de wijk al.

 

Reacties zijn gesloten.