Bestemmingsplan De Meeuwen

In april is er een wijziging van het bestemmingsplan voor de Meeuwen gepresenteerd. Het plan is om in plaats van kantoren, huizen te gaan bouwen op het nu nog lege stuk van onze straat. Het voorgestelde bestemmingsplan riep de nodige vragen op bij sommige bewoners. Daarom heeft een commissie van bewoners een concept zienswijze geschreven en bewoners van de Barkmolenstraat gevraagd hun eigen zienswijze in te dienen bij de gemeente. Zie ook dit eerdere nieuwsbericht op deze site.

Inmiddels heeft de gemeente geantwoord op de ingediende zienswijzen en iedereen die een zienswijze heeft ingediend heeft een mail van de gemeente ontvangen hierover.

Samenvattend is het oordeel van de gemeente op de zienswijzen als volgt:

- de zienswijze om groepen van meer dan 10 minder-zelfredzame personen uit te sluiten in lid 8.1 van het bestemmingsplan over te nemen, en
- de zienswijze wat betreft de bereikbaarheid voor hulpdiensten deels over te nemen door de specificatie dat in lid 8.2 in plaats van voldoende bereikbaarheid de eis van een tweezijdige bereikbaarheid wordt opgenomen, en
- de zienswijzen voor het overige niet over te nemen.

Voor een volledige reactie op de zienswijzen en het voorstel voor vaststelling van het bestemmingsplan zie de volgende twee documenten:

Binnenkort zal de gemeenteraad een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Voorafgaand aan de raadsbehandeling zal het voorstel voor vaststelling behandeld worden in de raadscommissie Ruimte en Wonen, die wordt gehouden op woensdag 7 juni 2017 (morgen) vanaf 20.00 uur in het Stadhuis.

 

Reacties zijn gesloten.