Wordt VNN de nieuwe bewoner van De Klaproos?

Wordt De Klaproos in flat de Meeuw (Barkmolenstraat) betrokken door VNN?

VNN, Verslavingszorg Noord Nederland, is in gesprek is met Lefier om de Klaproos (de woonvorm onderin de flat “de Meeuw”) te gaan gebruiken als huisvesting voor ex-verslaafden. Een aantal buurtbewoners probeert van VNN duidelijkheid te krijgen over de invulling die zij voor ogen hebben en de mogelijk daarbij behorende problematiek. Wij willen proberen te voorkomen dat er onomkeerbare zaken worden beklonken zonder dat wij als wijkbewoners de kans hebben gehad onze stem te laten horen. Wij hebben VNN uitgenodigd om met de buurt in gesprek te gaan en ons uit te leggen welke zorg/ondersteuning verleend gaat worden en hoe men eventueel overlast in de buurt gaat voorkomen.

Er is een WhatsApp groep (overleg VNN Barkmolenstraat) opgezet waarbinnen gecommuniceerd wordt over de ontwikkelingen.

Belangstellenden kunnen zich opgeven door bij een van onderstaande personen dit briefje met je gegevens in de bus te deponeren. Of door een mailtje te zenden naar Wij zullen je dan toevoegen aan de WhatsApp groep en/of emailgroep.

Daarnaast zal er bij nieuwe ontwikkelingen ook een nieuwsbrief door de BarkmolenWeb
http://barkmolenstraat.nl/ worden verzonden.
Huisnr.55 Paul Meijer, Huisnr.86 Marguerite Le Poole,
Huisnr.91 Bé en Anke van der Heide, Huisnr.121 Hanneke,
Huisnr.129 Jelle Lycklama à Nijeholt, Huisnr.152 Jolien Tjalma,
Huisnr.198 Cyril van Zuidam, Huisnr.200 Rianne de Zeeuw,

Reacties zijn gesloten.