Zienswijzen volledige aansluiting Europaweg op Ring Zuid

Beste buren,

Vorige week maandag 1 mei is er speciaal voor de bewoners van de Barkmolenstraat een extra bijeenkomst georganiseerd door de projectgroep Ring Zuid over de plannen voor een volledige aansluiting van de Europaweg op de Ring Zuid (zie ook Bewonersbijeenkomst over volledige aansluiting Europaweg op Ring Zuid).

De bijeenkomst was zeer goed bezocht, de opkomst bestond uit 40 tot 45 bewoners van de Barkmolenstraat.

Door de projectgroep Ring Zuid is er een presentatie gegeven over de gevolgen qua verkeersdruk, geluid en milieu van de nieuwe Ring Zuid en vooral ook wat de consequenties zijn van de wijziging van het tracébesluit die nu is voorgesteld (de volledige aansluiting van de Europaweg op Ring Zuid).

De volledige presentatie is te downloaden via deze link (Presentatie OWTB - Barkmolenstraat def). Uit het publiek kwamen veel vragen, onder andere over wat de huidige situatie qua lucht en geluid is. Inmiddels heb ik (Jelmer) van de projectgroep Ring Zuid deze informatie ontvangen. De informatie is te downloaden/in te zien via deze links:
Geluidcontouren 2014 (huidige situatie)
Lucht 2014 huidige situatie PM10
Lucht 2014 huidige situatie NO2

Tevens heb ik een bestand gekregen met daarin een tabel waarin per adres is aangegeven wat de geluidseffecten van de plannen zijn. De pdf file is vrij groot en heb ik daarom in een zip file gestopt, de file is te downloaden via deze link: WOTB2017 Bijlage 3 Geluid - adressen Barkmolenstraat

Belangrijk om te weten is dat tot en met woensdag 10 mei je een zienswijze kan indienen over de plannen. Dit kan je doen op verschillende manieren maar wellicht is digitaal de makkelijkste manier. Je zienswijze kan je digitaal indienen via deze link: http://fd2.formdesk.com/minienm/Zienswijzenproces_N7_A7_Zuidelijke_Ringweg_Groningen

Van velen heb ik de vraag gekregen of ik niet een voorbeeld zienswijze zou kunnen maken of mijn eigen zienswijze kon publiceren op de website. Bij deze. Je kan mijn zienswijze als Word of pdf bestand downloaden via de volgende links.
Zienswijze OWTB-2017 Ring Zuid (Word document)
Zienswijze OWTB-2017 Ring Zuid (pdf)

Gebruik deze dus gerust als inspiratie. Het is vooral erg belangrijk dat veel mensen een zienswijze indienen. Je kan het zo lang en kort houden als je zelf wilt. Één punt aandragen waar je je zorgen over maakt of vragen over hebt is al genoeg. Alle informatie over andere manieren waarop je een zienswijze kan indienen vind je hier http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/a7-n7-zuidelijke-ringweg-groningen/ontwerptracebesluit-wijziging-2017/zienswijze-indienen/ .

Dien je zienswijze dus uiterlijk woensdag 10 mei in!!!

Met vriendelijke groet,

Jelmer (Barkmolenstraat 39)

Reacties zijn gesloten.